BINDEVÆVSTRÆNING FOR RAMTE AF HJERNERYSTELSE

Aftenskolen Pas På Hovedet udbyder bindevævstræning med henblik på at skabe optimale helingsbetingelser og genaktivering af kroppen under og efter en hjernerystelse. Lokaleforhold, undervisning og holdstørrelse er skræddersyet til hjernerystelsesramtes behov. Træningen finder sted i samarbejde med Katrine Nørgaard fra SENSING rehab. Se mere om Katrine Nørgaards teknikker her.

HOLDOVERSIGT

HOLDTYPESTART/DAGE/TIDSPUNKTLEKTIONERPRIS MEDL/IKKE-MEDLSTED/UNDERVISER
Bindevævstræning begynderStart 17-8-2018./Fre./12.20-13.50.8x90 min.790/990 kr.Streethallen, Ørest.Bv.53, Kbh.S./K. Nørgaard
Bindevævstræning fortsætterStart 17-8-2018./Fre./13.55-15.25.8x90 min.790/990 kr.Streethallen, Ørest.Bv.53, Kbh.S./K. Nørgaard
 1. OM BINDEVÆVSHOLD

  Du kommer til at gå på et hold med max. 6 deltagere, så der er tid til den enkelte og tempoet sættes, så alle får gavn af øvelserne.

  Træningen baseres på blide mobiliserende øvelser for bindevævsstrukturerne i kroppen. Øvelserne stimulerer kroppens sensoriske feedbacksystem, øger kropsbevidstheden og skaber friere bevægelse. Det giver en aflastning af de fysiske gener i sygdomsforløbet samt skaber optimale “hjerne-hvile” betingelser for helingsprocessen.

  En vigtig faktor er at inddrage den nye forståelse for kroppen i et hjemmeprogram. Skånehensyn drøftes, og der er mulighed for at lægge et personligt træningsprogram tilpasset den enkelte deltager. Herfra kan den mere traditionelle træningstankegang med fokus på styrke og udholdenhed gradvist bygges op.

 2. HVORDAN PASSER FORLØBET TIL MIG?

  Forløbet er for dig, som gerne vil i gang med at bruge din krop under og efter en hjernerystelse.

  Du bliver ikke presset, men derimod trænet i at lytte til, hvornår din krop siger stop. Der vil være pauser og hvile undervejs i et omfang, der i høj grad kan tilpasses dine behov.

 3. HVAD FORVENTES AF MIG?

  Du skal være i stand til at holde til transporten til og fra undervisningen, så du kan få udbytte af en dobbeltlektion og du skal have kræfter til at komme hjem igen.

  Da øvelserne har karakter af at løsne låste strukturer, må træthed og mathed forventes efter træningen.

  Du vil få mest ud af kurset hvis du arbejder med øvelserne hjemme.

 4. ERFAREN UNDERVISER

  Instruktør, Katrine Nørgaard, arbejder med fokus på blide øvelser med baggrund i viden om bindevævstræning, hjernerystelse og mobilisering af kroppen.
  Katrine Nørgaard har bred erfaring med hjernerystelse og indgående kendskab til bindevævets betydning for helings- og genoptræningsprocessen i en hjernerystelse.
  Hun driver virksomheden SENSING rehab, hvor der arbejdes på at få kroppen i gang efter en hjernerystelse og piskesmæld uden overbelastning – og målet er at skærpe evnen til at skelne det som gør godt, fra det som forværrer helbredet.

 5. PRIS OG BETALING

  Husk på, at betale dit deltagergebyr via bankoverførsel inden tidsfristen angivet i din kvittering. Jo mere tid vi sparer på at rykke dig, jo mere tid har vi til at udvikle undervisningen.

  Selvom du glemmer at betale, er din tilmelding stadig bindende efter 10 hverdage inden kursets start, hvis du ikke aktivt framelder dig holdet.

  Pris for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen (klik her for indmeldelse): 790 kr.
  Pris for ikke-medlemmer af Hjernerystelsesforeningen: 990 kr.

  Priserne som fremgår i vores tilmeldingssystem er med rabat for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen. Hvis du ikke er medlem af Hjernerystelsesforeningen, skal du lægge 200 kr. til prisen (vi arbejder på højtryk, så vores betalingssystem snarest muligt kan håndtere rabatordninger).

  Vi er af Københavns Kommune forpligtet til i nogle tilfælde at bede dig opgive dit CPR-nummer ved tilmelding.

 6. DELTAGERBLANKET

  Husk at udfylde deltagerblanketten, når du kommer, samt underskrive tro- og loveerklæringen nederst på blanketten,
  hvis du får rabat som modtager af folkepension, kontanthjælp eller SU.

  På deltagerblanketten skal du skrive under på, at du har et handicap i forbindelse med din hjernerystelse, det vil sige et særligt behov i forhold til fysisk træning.

  De oplysninger som du angiver på deltagerblanketten, opbevares fortroligt i aftenskolen og har kun til formål at dokumentere aftenskolens aktiviteter i forhold til kommunalt tilskud og bruges ikke til andre formål.

 7. PRISER OG RABATTER

  Rabat for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen.

  Priserne i holdskemaet ovenfor er for medlemmer/ikke-medlemmer af Hjernerystelsesforeningen (meld dig ind her). Priserne, som fremgår i vores tilmeldingssystem, er inklusive rabat for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen. Hvis du er ikke medlem af Hjernerystelsesforeningen, skal du huske at betale ikke-medlemsprisen.

  Rabat for modtagere af SU, pension og kontanthjælp.

  Pas På Hovedet har prisreduktion på 160 kr. for dig på følgende overførselsindkomster ved aflevering/underskrivelse af tro- og loveerklæring ved første undervisningsgang. SU-berettigede skal medbringe en uddannelsesaftale, som rekvireres hos SU-styrelsen:

  – Folkepensionister.
  – Førtidspensioniser.
  – Kontanthjælpsmodtagere.
  – Lærlinge med uddannelsesaftale.
  – Studerende på SU med uddannelsesaftale (uddannelsesaftale kan rekvireres hos SU-styrelsen).

  Hvis du er berettiget og bor i Københavns Kommune, klik da på PEA i tilmeldingssystemet for rabat.

  Hvis du bor i en anden kommune, så gør du følgende:

  – Tilmeld dig til normalpris.
  – Skriv en mail til info@paspaahovedet.dk om, at du PEA-berettiget og angiv type af indkomst.
  – Træk 160 kr. fra deltagergebyret, når du overfører.

  Husk at underskrive tro- og loveerklæring, når du udfylder deltagerregistreringen ved første undervisningsgang.

 8. NÅEDE DU DET IKKE?

  Vi har desværre kun få pladser i år. Men hvis du ikke når det, sætter vi dig på standby, så du kommer først på listen, når vi opretter flere hold. For standby plads, mail til: info@paspaahovedet.dk.

Efter 1/2 år med bindevævstræning mærker jeg øget bevægelighed i min skadede krop. Jeg kan lave øvelserne hjemme, selv på dårlige dage, kan jeg lave boldøvelser liggende i min seng. Og på gode dage kan jeg bruge øvelserne f.eks. når jeg går tur. Efter 6 år med hjernerystelse og piskesmæld (og diverse behandlinger), er det en stor lettelse at mærke mere elasticitet i kroppen. Træningen indeholder både afspænding og styrke, og jeg kan selv dosere efter dagsformen. Det er en kæmpe fordel når tilstanden svinger meget fra dag til dag. Jeg er SÅ glad for, at jeg er kommet i gang med denne træningsform! Mit mål er at få det godt i min krop igen og bindevævstræning minder mig om, at det er muligt.

Miriam - Deltager på bindevævsholdet