Vores foredrag

Generelt om foredrag i Pas På Hovedet

Her er de 5 vigtigste generelle tips til vores foredrag:

  • Medbring meget gerne briller og høreværn, hvis du er lyd/lysfølsom.
  • Så vidt muligt sender vi slides til din mail eller printer handouts.
  • Ikke-medlem? Så tilmeld dig som medlem alligevel og betal herefter ikke-medlemstakst, når du overfører.
  • Du kan også betale via mobilepay nummer 97666. Angiv titlen på arrangementet i tekstfeltet.
  • Der er næsten altid to pauser undervejs. I pauser er der stillezone i salen og snakkezone udenfor.

København: Håndtering af stress og angst efter hjernerystelse 

Foredraget sigter på at give hjernerystelsesramte bedre mulighed for at forstå og håndtere det at leve med hjernerystelse i længere tid, herunder betydningen af kroniske smerter, central sensibilisering samt stress, angst og undgåelsesadfærd (som ofte hører sammen hermed). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i plenum den sidste halve time. Alle spørgsmål om de psykologiske forhold ved længere tids hjernerystelse vil være velkomne.

Dato: 17. januar kl. 17.00-18.30.

Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal, 2300 København S.

Aarhus: Personskadeerstatning ved hjernerystelse

Under foredraget vil Erstatningsadvokat Lotte Ankjær belyse,hvilke erstatningsmuligheder, der knytter sig til de forskellige former for skader?efter en hjernerystelse, hvilke beviskrav der stilles for at få erstatning, og hvordandu som skadelidt bedst muligt kan opfylde beviskravene, så du kan få erstatning.

Desuden forklarer hun, hvem de forskellige erstatningskrav skal rettes mod

(myndigheder, forsikringsselskaber, arbejdsgivere mv.).

Der bliver mulighed for at stille generelle spørgsmål undervejs og mere individuelle spørgsmål efter foredraget.

Dato: 28. januar kl. 17.00-19.00.

Sted: Dokk 1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.